OVER KRINKEL

Geschiedenis
“Krinkel is klein begonnen en zal groot eindigen.”

Zo stond het in 1982 in Dubbelpunt, vlak voor de eerste editie.
De Chiro heeft een lange traditie van samenkomen met Chirovrijwilligers om een stand van zaken op te maken: waar zijn we mee bezig en wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren?
In de beginjaren gebeurde dat bijna jaarlijks op een landdag.
Toen de landdag niet langer beperkt bleef tot een lange speech van eerwaarde heer landsbondproost, werd die denkoefening zeldzamer gemaakt.
De laatste landdag was op 8 april 1985.

Drie jaar daarvoor had de Chiro voor het eerst Krinkel georganiseerd.
De deelnemers kozen uit tien thema’s om tijdens Krinkel mee aan de slag te gaan.
Redelijk zware kost, maar op een Chiromanier benaderd.
Het werd dus wel een leuk kamp, maar met aandacht voor grote thema’s.
Krinkel moest namelijk een scharnierpunt zijn, een “wegwijzer op de weg naar morgen.”

De tweede Krinkel in 1990 was een beetje het kind van Luc Claessens, toen een vrijgestelde voor Chirojeugd Vlaanderen.
In 1987 had hij deelgenomen aan Landslejr, een kamp met 10.000 deelnemers van het Deense FDF.
Hij keerde terug met een aantal ideeën voor Krinkel: betere marketing, geen overprogrammatie, beroep doen op oud-leiding en leven in kampkringen.
Ook toen kwamen er enkele krachtlijnen aan bod, al waren het er wel een pak minder dan in 1982: Chiro begint bij een leidingsploeg, het is een manier van samenleven en we hebben oog voor de natuur.
Die laatste gaat tot op vandaag nog altijd mee.

In 1995 was de Krinkel een soort slotevenement van een grote bevraging bij Chiroleiding.
Het was de bedoeling om wegwijzers uit te zetten voor de toekomst.
De conclusies werden gebundeld in het eerste Chiroboek.
De twee volgende edities in 2000 en 2004 vormden inhoudelijk een tweeluik.
De kernbegrippen waren soberheid, participatie en procesmatig begeleiden.
De relatieve luxe van de Hoge Rielen werd ingeruild voor de weiden van Dourbes.

Krinkel 2009, voor de eerste keer in Merksplas, werd dan weer één groot feest: een gedroomde afsluiter van het feestjaar voor 75 jaar Chiro.
De 3000 deelnemers (dat is drie keer zoveel als op de eerste Krinkel) verwelkomden op de laatste avond nog een hoop extra bezoekers, die mee kwamen zingen en dansen op het slotfeest.

De editie van 2013 ging opnieuw door in Merksplas. Na de editie van 2009 werd Krinkel een etage hoger getild met nog meer plezier en focus op spel.

In 2017 staan 3 begrippen centraal: plezier, spel en uitwisseling.
Het wordt een memorabele editie waarbij de Krinkelgeschiedenis met veel trots zal worden aangevuld.
Krinkel? Daar gebeurt het.

ABC

Jaarthema

Op Krinkel wordt het nieuwe jaarthema van werkjaar 2017-2018 gelanceerd.

Kampgrond

Elk verbond krijgt op het Krinkelterrein een kampgrond toegewezen.
Daarnaast is er ook een nationale en een internationale kampgrond.
Alle deelnemers en begeleiding slapen, laveren en eten ’s morgens en ’s avonds op de kampgrond.
Na een drukke dag in leefgroep of met de hele massa is het de plaats waar ze thuiskomen.
Af en toe komen ze er ook samen om te spelen.

Kampvuur

Geen Krinkel zonder zalige kampvuurmomenten.

Krinkeluur

Krinkeluur = zomeruur + 1 uur.

Klinker

De Klinker is de dagelijkse krant op Krinkel.
Een redactieteam is dag en nacht bezig om elke morgen de deelnemers te voorzien vers Krinkelnieuws!

Laver

Een gezellig moment van spijs en drank.

Landloperskolonie

De Landloperskolonie is een groot, groen domein waar Krinkel plaatsvindt.
Het bestaat uit een rastervormig drevenpatroon afgewisseld met akkers en weiden, met bossen en kleiputten.
Heel wat toeristen uit gans Vlaanderen en Nederland zakken naar hier af om te wandelen.
Ook stelt de kolonie zich momenteel kandidaat om op de lijst van Werelderfgoed te komen staan samen met Wortel-kolonie, en drie Nederlandse gemeenten. (Wikipedia & Merksplas.be)

Leefgroep

Samen met mensen van over heel Vlaanderen en Brussel zit je in een leefgroep.
Naast de massa- en verbondelijke momenten doe je geregeld activiteiten met je leefgroep.
Je eet en slaapt bij de mensen van je eigen Chirogroep en verbond.

Massaspel

De massaspelen op Krinkel zijn legendarisch.
Met duizenden mensen een groots Chirospel spelen is een once-in-a-lifetime-ervaring.

Merksplas

Merksplas is een dorp en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen, meer bepaald in de Noorderkempen.
De gemeente telt ruim 8500 inwoners, die 'Spetsers' worden genoemd. (Wikipedia)
Sinds '09 gaat Krinkel door op de Landloperskolonie in Merksplas.

Slotfeest

Het slotfeest is het moment waar iedereen naar uitkijkt op Krinkel.
Samen met duizenden Chiromensen ga je los in 1 groot en memorabel feest.

Solidariteitsfonds

Het solidariteitsfonds ondersteunt Chirogroepen financieel om ervoor te zorgen dat iedereen mee Chiro kan beleven.
Als de aankoop van een ticket voor Krinkel financieel moeilijk is kun je beroep doen op dit fonds.
Meer informatie over het solidariteitsfonds vind je hier.

Tentenkamp

Krinkel is een lappendeken van kampgronden vol met tenten.
Het is een gigantisch tentenkamp.

Vierjaarlijks

Krinkel is uniek, het wordt slecht 1 keer om de vier jaar georganiseerd. De kans is groot dat je Krinkel maar 1 keer in je Chirocarrière kan meemaken. Want je mag alleen mee als je leider of aspi bent (of VB).

Aspiranten

AspirantenKrinkel is er ook voor aspiranten, de oudste afdeling van de Chiro.
Ongeveer 1/3 van alle deelnemers op Krinkel zijn aspiranten.
Zonder leiding kan je gerust mee op Krinkel, er wordt begeleiding voorzien zowel voor aspiranten als leiding.
Kom met je hele aspirantenploeg naar Krinkel en beleef de Chiro-ervaring van je leven.
Je beleeft Krinkel net zoals elke deelnemer.